Posts

Showing posts from 2018

Mahuli Fort Trek

Image
Mahuli Fort Trek Trekking around Mahuli Fort Mahuli fort, at 2815 ft, is the highest point in Thane district and thus, a very frequent place for treks. I wanted it to be happen in winter but due to trekmates the opportunity came earlier then what I thought. So Mahuli fort trek was a dream that came true earlier than expected. Mahuli fort trek informationName: Mahuli fort trek
Fort Name: Mahuli Fort
Type: Hill Fort
Height: 858 meters / 2815 ft
Difficulty: Medium
Endurance Level: Basic Endurance Level
Base Village: Mahuli, Shahapur, Thane, Maharashtra, India
Nearest Railway Station: Asangaon (Central Railway)
Total Distance: 11 km (via lake)
Time: 6-10 hours depending on group size
Best Time: Monsoon, August – September, November – January Mahuli fort trek detailsWhen: June 2018
Where: Mahuli – Bhandargad fort range
Range: Sahyadri
Route: Navi Mumbai – Thane – Asangaon – Mahuli Village – Mahuli Fort – Bhandargad – Mahuli Fort – Mahuli  Village – Asangaon
Other Routes: A steep route originates from Mah…

Best weekend destinations near Mumbai for exploring

Image
Monsoon in Maharashtra is not always about waterlogging, flood and traffic jams. Places near Mumbai have some of the marvelous spots with green hills, lush forests, flowing springs and glinting waterfalls making for the best experience of trekking in Maharashtra. Maharashtra is a place rich in history, thanks to the tug of war over its ownership between the Mughals, the Marathas and the British East India Company. What better way to spend your weekend than making a day-trip out to one of the may forts scattered across this region! We’re talking to you, Mumbaikars! Get those trekking shoes on, and hit the trail! Sahyadri ranges have some of the best monsoons getaways that make for amazing trekking destinations near Mumbai. So here is the some amazing list of best weekend destinations near Mumbai. Read original article on https://www.thesologlobesightseer.com/best-trekking-destinations-near-mumbai-weekend-trips/ The hill stations located near Mumbai offer the perfect getaway for the tre…

Half way to Matheran by walking :)

Image
Walking around Neral to midway of Matheran This trip of us, is much older when internet was not much in use as compared to now. Rather it was an era of 2G and some of guys having 3G. So smartphones were also not much in use. So this thing is also seen by picture quality as compared to nowadays. The trip mentioned in this blog is of July 13th, 2013. Around 4 – 5 years back and so its a just refreshment of the memories.
About Matheran In city life we stay & travel in cement jungle. We can not experience true nature and its love. We always think for go to outstation to relax, to stay away from busy & hectic life. But it’s not always possible to get away from city within two-three days of time. Where Matheran is really such amazing place where nature is playing active role with you and where you can enjoy every breath with nature within in the weekend time.

Matheran is a most famous and coolest Hill Station situated in Karjat Tahsil, Raigad District of Maharashtra, India. Mathera…

आजीचे घडयाळ

आजीचे घडयाळ
आजीच्या जवळी घडयाळ कसले आहे चमत्कारिक,
देई ठेवुनि तें कुठे अजुनि हे नाही कुणा ठाऊक;
त्याची टिक टिक चालते न कधिही,आहे मुके वाटते,
किल्ली देई न त्यास ती कधि,तरी ते सारखे चालते “अभ्यासास उठीव आज मजला आजी पहाटे तरी”,
जेव्हा मी तिज सांगुनी निजतसे रात्री बिछान्यावरी
साडेपाचही वाजतात न कुठे तो हाक ये नेमकी
“बाळा झांजर जाहले,अरवला तो कोंबडा,ऊठ की !” ताईची करण्यास जम्मत, तसे बाबूसवे भांडता
जाई संपुनियां सकाळ न मुळी पत्त कधी लागता !
“आली ओटीवरी उन्हे बघ!” म्हणे आजी,”दहा वाजले !
जा जा लौकर !” कानि तो घणघणा घंटाध्वनी आदळे. खेळाच्या अगदी भरांत गढुनी जाता अम्ही अंगणी
हो केव्हा तिनिसांज ते न समजे ! आजी परी आंतुनी
बोले, “खेळ पुरे, घरांत परता ! झाली दिवेलागण,
ओळीने बसुनी म्हणा परवचा ओटीवरी येउन !” आजीला बिलगून ऎकत बसू जेव्हा भुतांच्या कथा
जाई झोप उडून, रात्र किती हो ध्यानी न ये ऎकता !
“अर्धी रात्र कि रे” म्हणे उलटली,”गोष्टी पुरे ! जा पडा !”
लागे तो धिडधांग पर्वतिवरी वाजावया चौघडा सांगे वेळ,तशाच वार-तिथीही आजी घडयाळातुनी
थंडी पाऊस ऊनही कळतसे सारें तिला त्यांतुनी
मौजेचे असले घड्याळ दडुनी को…

वाटे, बाकी काही नाही

Wate Baki Kahi Nahi / वाटे, बाकी काही नाही अनवाणी प्रवास...निस्तेज ऊन...
करी लाही लाही...लाही
वाटे... बाकी काही नाही !

फुटक्या खापराच्या तुकडयावर लिहिलेलं पहिलं ग- म - भ -न...
'ग' गणेशाचा की गरिबीचा? ...
ते कधीच न सुटलेलं कोडं !
वेताच्या फोकाचे ते पोटऱ्या फोडणारे
काळे निळे वळ...
आजही शाळेचं नाव काढताच,
काळजात उठणारी तीच कळ !
मैलोन्‌मैल अनवाणी प्रवास,
दगडा-धोंडयात ठेचकाळलेल्या वाटा...
रापलेल्या कातडयावर पसरलेलं ते निस्तेज ऊन...
आठवांच्या नाहीत...
या तर फक्त आसवांच्या वाटा !
वाटे ...बाकी काही नाही !!

उजाड माळरान...वारा बेभान...
आकाशी घार घिरटया घाली...
वाटे... बाकी काही नाही !
तुफान पाऊस...गारांचा नाच...
वाट शांत शांत...खिडकी निवांत..

शेवाळलेल्या सपरात काढलेला,
शहरातला पहिला कुबट पावसाळा...
इथल्या गटारांच्या घमघमाटात,
माझ्या मृद्‌गंधाच्या आठवणीसुध्दा गुदमरून गेलेल्या !
सडक्या भाज्या पाहूनच नुसता जीव घुस्‌मटत राही,
देठांना बरबटलेली मातीच प्यारी,
मला शेतावर घेऊन जाई !
शहर म्हणजे पैशाचा पाऊस,
म्हणे श्रीमंतीचा पूर जिथे !
काबाडकष्टात घामात भिजून,
लोक कोरडे - एकटे जगतात इथे ! ...
वाटे... बाकी काही नाही !!

बोचरी थं…

Winter Trip To The Raigad Fort!!!

Image
किल्ले रायगड आणि आम्ही अलमोस्ट ३० 
Type: Hill Fort 
Height: 1356 meters / 4400 ft
Difficulty: Medium
Endurance Level: Basic Endurance Level
Base Village: Pachad, Mahad, Raigad, Maharashtra, India
Built By: Hiroji Indulkar
Materials: Stone, Lead

History Raigad is a hill fort situated in the Mahad, Raigad district of Maharashtra, India. Chhatrapati Shivaji Maharaj built this fort and made it his capital in 1674 when he was crowned as the King of a Maratha Kingdom which later developed into the Maratha Empire, eventually covering much of western and central India.

The fort rises 820 metres (2,700 ft) above the sea level and is located in the Sahyadri mountain range. There are approximately 1737 steps leading to the fort. The Raigad Ropeway, an aerial tramway exists to reach the top of the fort in 10 minutes. The fort was looted and destroyed by the British after it was captured in 1818.

Chhatrapati Shivaji Maharaj seized the fort in 1656, then known as the fort of Rairi from Chandrarao More, a …